Novosti

Up-skilling researchers for sustainable entrepreneurship based on innovation process management – Unaprijeđenje vještina istraživača za održivo preduzetništvo na osnovu upravljanja inovacijskim procesima

јун 6, 2024

Prezentacije „Ključne komponente studijske posete Belgiji: naučeno u Levenu i Briselu”

21. maja 2024. i 3. juna 2024. godine Nakon povratka sa studijske posjete Belgiji, učesnici posjete su predstavili naučeno. Prvo su 21. maja 2024. godine, sa […]
мај 30, 2024

USE IPM – realizovana studijska posjeta Briselu

Druga grupa istraživača, u sklopu projekta USE IPM, je boravila u Briselu u periodu od 20. maja  do 25. maja  2024. godine, kao dio projektnih aktivnosti […]
мај 20, 2024

USE IPM – studijska posjeta Luvenu i Briselu

Druga grupa istraživača u sklopu projekta USE IPM se nalazi u Belgiji, na studijskoj posjeti od 10. do 25. maja  2024. godine, kao dio projektnih aktivnosti […]
март 20, 2024

Istraživanje kroz fokus grupu “Održivost i izvještavanje o održivosti“– USE IPM projekat

Istraživački tim Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na čelu sa prof. dr Sašom Petkovićem, organizovao je 19. marta 2024. godine fokus grupu sa ekspertima iz […]
март 16, 2024

Više od 130 mladih na edukaciji: „Šta su poslovi budućnosti i kako razviti svoju karijeru?“

CPME – Centar za projektni menadžment i preduzetništvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u saradnji sa STAR.study platformom organizovao je u četvrtak, 14. marta 2024. […]
EnglishSerbia