O projektu

Naziv projekta: „Up-skilling researchers for sustainable entrepreneurship based on innovation process management – Unaprijeđenje vještina istraživača za održivo preduzetništvo na osnovu upravljanja inovacijskim procesima“

Akronim: USE IPM

Poziv: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03
Tema: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03-01
Vrsta projekta: HORIZON Coordination and Support Actions
Referentni projektni broj: 101120390

Davalac ovlašćenja: Evropska izvršna agencija za istraživanje – European Research Executive Agency
Grantom se upravlja preko portala EU za finansiranje i tendere (eGrants)

Partneri: 12 organizacija (7 visokoškolskih ustanova i 5 neprofitnih razvojnih organizacija) iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Albanije, Hrvatske, Francuske, Belgije, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Portugalije i Španije

Rukovodilac projekta na UNIBL: Prof. dr Saša Petković, redovni profesor, rukovodilac CPME – Centra za projektni menadžment i preduzetništvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Datum početka projekta: 1.7.2023. godine
Datum završetka projekta: 30.04.2027. godine
Trajanje projekta: 46 mjeseci
Ugovor o konzorcijumu
Vrijednost projekta za UNIBL: 422,275 EUR (Ukupna vrijednost: 2, 310 612.50 EUR)

Partneri:

Evropska izvršna agencija za istraživanje (the European Research Executive Agency – REA)

i

1) Kordinator: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu (Faculty of Economics Niš – FEUN), Niš, Srbija, http://www.eknfak.ni.ac.rs/src/,

i sljedeći drugi korisnici (“strane“):

2) Univerzitet u Banjoj Luci, (Univerzitet u Banjoj Luci – UBL), Banja Luka, Bosna i Hercegovina, https://www.unibl.org/, CPME – Centar za projektni menadžment i preduzetništvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, http://cpme.ef.unibl.org/en/

3) Univerzitet u Tirani, Albanija (Universiteti i Tiranes – UT), Tirana, Albanija, https://unitir.edu.al/,

4) Univerzitet Svetog Kirila i Metodija, Skoplje, Sjeverna Makedonija (Ss. Cyril and Methodius University in Skopje – USK), Skoplje, Sjeverna Makedonija, https://www.ukim.edu.mk/,

5) OpenCom I.S.S.C. Arezo, Italija (OpenCom I.S.S.C. – OCom), https://www.opencom-italy.org/en/,

6) SME4SPACE, Heverle, Belgija (SME4SPACE VZW – SME4), https://www.sme4space.org/,

7) ALDA, Strazbur, Francuska (ALDA – Association Europeenne Pour La Democratie Locale), https://www.alda-europe.eu/,

8) Međunarodni institut preduzetništva, Samobor, Hrvatska, (Međunarodni institut poduzetništva – IIE), https://entrepreneurship-institute.eu/,

9) Univerzitet Politecnica Delle Marche, Ankona, Italija (Universita Politecnica Delle Marche – UNIVPM), https://www.univpm.it/,

10) Univerzitet Algarve, Faro, Portugalija (Universidade do Algarve- UAlg), https://www.ualg.pt/,

11) Univerzitet u Malagi, Malaga, Španija (Universidad de Malaga – UMA), https://www.uma.es/,

i „pridruženi partner“

12) The International Society for Professional Innovation Management Ltd (ISPIM), Farnworth Bolton, Ujedinjeno Kraljevstvo, https://www.ispim-innovation.com/.

Ključne riječi:

Opšti cilj projekta je ubrzanje saradnje između akademskih institucija (iz zemalja proširenja, odnosno zemalja koje se pridružuju EU) i neakademske zajednice, jačanjem kapaciteta akademskih institucija za istraživanje i inovacije (IiI, R&I- Research & Innovation, engl.) ka održivom preduzetništvu, zasnovanom na upravljanju inovacionim procesima.

  1. specifični cilj: Unaprijeđenje znanja i vještina istraživača iz akademskih institucija (talenata – istraživača) u zemljama proširenja (zemljama kandidatima za pridruženje EU) u oblastima istraživanja i inovacija i transfera tehnologije.
  2. specifični cilj: Podizanje sposobnosti akademskih institucija u zemljama proširenja da postanu vrijedni partneri u održivom preduzetničkom ekosistemu.
  3. specifični cilj: Poboljšanje karijernih izgleda polaznika projekta USE IPM za istraživanje i inovacije.
  4. specifični cilj: Podsticanje preduzetničkih i inovativnih vještina upravljanja procesima pripravnika USE IPM projekta iz neakademskog sektora u zemljama proširenja.
  5. specifični cilj: Kreiranje inovativnih rješenja sa efektima održivosti.

Primarni cilj projekta je da se unaprijede znanja i vještine talenata iz zemalja proširenja u oblastima istraživanja i inovacija (IiI) i, posljedično, da se podignu kapaciteti akademskih institucija u zemljama proširenja kako bi se povećala njihova vrijednost u pogledu održivog preduzetničkog ekosistema. Štaviše, projekat USE IPM će doprinijeti poboljšanju izgleda za karijeru, ne samo talenata – istraživača uključenih u projekat, već i drugih istraživača u institucijama iz zemalja proširenja, jer će talenti – istraživači dijeliti znanje stečeno tokom upućivanja u zemlje Evropske unije (EU). Pored toga, projekat USE IPM će unaprijediti vještine preduzetničkog i inovativnog upravljanja procesima predstavnika biznisa, prenošenjem stečenih znanja i vještina putem obuka koje će se realizovati kroz četiri centra za preduzetništvo i inovacije na koje se direktno utiče u projektu. Ovi centri će biti uspostavljeni (Srbija i Albanija) i konsolidovani (Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija) zahvaljujući znanjima i vještinama, stečenim na radionicama u akademskim institucijama EU.

EnglishSerbia