CPME tim za potrebe svih sektora osposobljen je i motivisan da radi sljedeće projekte:

 • Naučnoistraživačke projekte
 • Priprema aplikacija za projekte iz EU i drugih fondova
 • Istraživanje tržišta
 • Izrada studija izvodlјivosti
 • Investicione studije
 • Izrada marketinških strategija

Projekat: "Unaprijeđenje vještina istraživača za održivo preduzetništvo na osnovu upravljanja inovacijskim procesima"

Naziv projekta: ”Up-skilling researchers for sustainable entrepreneurship based on innovation process management - Unaprijeđenje vještina istraživača za održivo preduzetništvo na osnovu upravljanja inovacijskim procesima”

Akronim: USE IPM

Poziv: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03
Tema: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03-01
Vrsta projekta: HORIZON Coordination and Support Actions
Referentni projektni broj: 101120390

Davalac ovlašćenja: Evropska izvršna agencija za istraživanje - European Research Executive Agency
Grantom se upravlja preko portala EU za finansiranje i tendere (eGrants)

Partneri: 12 organizacija (7 visokoškolskih ustanova i 5 neprofitnih razvojnih organizacija) iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Albanije, Hrvatske, Francuske, Belgije, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Portugalije i Španije

Rukovodilac projekta na UNIBL: Prof. dr Saša Petković, redovni profesor, rukovodilac CPME – Centra za projektni menadžment i preduzetništvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Datum početka projekta: 1.7.2023. godine
Datum završetka projekta: 30.04.2027. godine
Trajanje projekta: 46 mjeseci
Ugovor o konzorcijumu
Vrijednost projekta za UNIBL: 422,275 EUR (Ukupna vrijednost: 2, 310 612.50 EUR)

Partneri:

Evropska izvršna agencija za istraživanje (the European Research Executive Agency - REA)

i

1) Kordinator: Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu (Faculty of Economics Niš – FEUN), Niš, Srbija, http://www.eknfak.ni.ac.rs/src/,

i sljedeći drugi korisnici (“strane”):

2) Univerzitet u Banjoj Luci, (Univerzitet u Banjoj Luci - UBL), Banja Luka, Bosna i Hercegovina, https://www.unibl.org/, CPME – Centar za projektni menadžment i preduzetništvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, http://cpme.ef.unibl.org/en/

3) Univerzitet u Tirani, Albanija (Universiteti i Tiranes – UT), Tirana, Albanija, https://unitir.edu.al/,

4) Univerzitet Svetog Kirila i Metodija, Skoplje, Sjeverna Makedonija (Ss. Cyril and Methodius University in Skopje – USK), Skoplje, Sjeverna Makedonija, https://www.ukim.edu.mk/,

5) OpenCom I.S.S.C. Arezo, Italija (OpenCom I.S.S.C. - OCom), https://www.opencom-italy.org/en/,

6) SME4SPACE, Heverle, Belgija (SME4SPACE VZW - SME4), https://www.sme4space.org/,

7) ALDA, Strazbur, Francuska (ALDA – Association Europeenne Pour La Democratie Locale), https://www.alda-europe.eu/,

8) Međunarodni institut preduzetništva, Samobor, Hrvatska, (Međunarodni institut poduzetništva - IIE), https://entrepreneurship-institute.eu/,

9) Univerzitet Politecnica Delle Marche, Ankona, Italija (Universita Politecnica Delle Marche - UNIVPM), https://www.univpm.it/,

10) Univerzitet Algarve, Faro, Portugalija (Universidade do Algarve- UAlg), https://www.ualg.pt/,

11) Univerzitet u Malagi, Malaga, Španija (Universidad de Malaga - UMA), https://www.uma.es/,

i

„pridruženi partner”

12) The International Society for Professional Innovation Management Ltd (ISPIM), Farnworth Bolton, Ujedinjeno Kraljevstvo, https://www.ispim-innovation.com/.

Ključne riječi:

 • Ekonomika inovacija
 • Preduzetništvo
 • Menadžment inovacija
 • Preduzetništvo, inovacije, održivost, međusektorska saradnja, zapošljivost, talenti

Opšti cilj projekta je ubrzanje saradnje između akademskih institucija (iz zemalja proširenja, odnosno zemalja koje se pridružuju EU) i neakademske zajednice, jačanjem kapaciteta akademskih institucija za istraživanje i inovacije (IiI, R&I- Research & Innovation, engl.) ka održivom preduzetništvu, zasnovanom na upravljanju inovacionim procesima.

 1. specifični cilj: Unaprijeđenje znanja i vještina istraživača iz akademskih institucija (talenata - istraživača) u zemljama proširenja (zemljama kandidatima za pridruženje EU) u oblastima istraživanja i inovacija i transfera tehnologije.
 2. specifični cilj: Podizanje sposobnosti akademskih institucija u zemljama proširenja da postanu vrijedni partneri u održivom preduzetničkom ekosistemu.
 3. specifični cilj: Poboljšanje karijernih izgleda polaznika projekta USE IPM za istraživanje i inovacije.
 4. specifični cilj: Podsticanje preduzetničkih i inovativnih vještina upravljanja procesima pripravnika USE IPM projekta iz neakademskog sektora u zemljama proširenja.
 5. specifični cilj: Kreiranje inovativnih rješenja sa efektima održivosti.

Primarni cilj projekta je da se unaprijede znanja i vještine talenata iz zemalja proširenja u oblastima istraživanja i inovacija (IiI) i, posljedično, da se podignu kapaciteti akademskih institucija u zemljama proširenja kako bi se povećala njihova vrijednost u pogledu održivog preduzetničkog ekosistema. Štaviše, projekat USE IPM će doprinijeti poboljšanju izgleda za karijeru, ne samo talenata - istraživača uključenih u projekat, već i drugih istraživača u institucijama iz zemalja proširenja, jer će talenti - istraživači dijeliti znanje stečeno tokom upućivanja u zemlje Evropske unije (EU). Pored toga, projekat USE IPM će unaprijediti vještine preduzetničkog i inovativnog upravljanja procesima predstavnika biznisa, prenošenjem stečenih znanja i vještina putem obuka koje će se realizovati kroz četiri centra za preduzetništvo i inovacije na koje se direktno utiče u projektu. Ovi centri će biti uspostavljeni (Srbija i Albanija) i konsolidovani (Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija) zahvaljujući znanjima i vještinama, stečenim na radionicama u akademskim institucijama EU.


Projekat: „Uticaj specijalnih ekonomskih zona na privredni razvoj i preduzetništvo: model za Republiku Srpsku“Istraživački tim Centra za projektni menadžment i preduzetništvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci implementira naučnoistraživački projekat pod nazivom „Uticaj specijalnih ekonomskih zona na privredni razvoj i preduzetništvo: model za Republiku Srpsku“. Projekat su finansijski podržali Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informatičko društvo u Vladi Republike Srpske, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske i Pavlović banka.

Cilj projekta: Projekat će se koristiti kao nova naučna građa, koja će imati i mogućnost praktične primjene, ali će predstavljati i važnu teorijsku podlogu za sagledavanje specifične problematike specijalnih ekonomskih zona u Republici Srpskoj, ali i BiH u kontekstu modernih trendova prelijevanja znanja i razvijanje preduzetničke svijesti u cijeloj privredi.

Trajanje projekta: 15.04.2019 – 15.04.2020. godine


Projekat “Accelerating Progress on Tobacco Taxes in Low-and Middle Income countries”Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija (CPTT) Univerziteta u Banjoj Luci, zajedno sa Centrom za projekt menadžment i preduzetništvo (CPME) Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, je partner na projektu “Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom” (eng. “Accelerating Progress on Tobacco Taxes in Low-and Middle Income countries“). Projekat je dio međunarodne inicijative, a na prostoru Zapadnog Balkana regionalnom mrežom s fokusom na oporezivanje duvana i duvanskih proizvoda koordiniše Institut ekonomskih nauka, Beograd, Srbija. Univerzitet u Banjoj Luci (CPTT i CPME) je zadužen za istraživanje i provođenje aktivnosti koje se odnose na područje Bosne i Hercegovine.

Cilj istraživanja i drugih aktivnosti na projektu jeste obezbijediti visoko-kvalitetne i pristupačne radove, te sažetke javnih politika sa preporukama kako za donosioce politika na vlasti, tako i za civilno društvo. Istraživačka komponenta je fokusirana na jaz u istraživanju o ekonomskim i fiskalnim aspektima politika oporezivanja duvana i duvanskih proizvoda u ciljanim državama s ciljem obezbjeđenja adekvatnih ulaznih informacija za stvaranje efektivnijih politika oporezivanja u ovoj oblasti. Istraživačke teme uključuju troškove i koristi duvana i oporezivanja duvana za budžete ciljanih država, uticaji na rad, nelegalna trgovina i sivo tržište, poštivanje zakonskih odredbi od strane duvanske industrije, uključujući i izbjegavanje poreza, te uticaj akciza na duvan i duvanske proizvode na nejednakost.

Trajanje projekta: 01.01 – 31.12.2018. godine

Zvanični sajt projekta: http://tobaccotaxation.org/

Projektni tim UNIBL:


Mr Anđela Pepić, CPTT, rukovoditeljka projekta za BiH

Prof. dr Saša Petković, CPME Ekonomski fakultet, rukovodilac istraživačkog tima

Prof. dr Jovo Ateljević, CPME Ekonomski fakultet, stariji istraživač

Doc. dr Dragan Gligorić, CPME Ekonomski fakultet, istraživač

Mr Borislav Vukojević, Fakultet političkih nauka, istraživač

Round table “Improving the taxation system for tobacco products in Bosnia and Herzegovina – how to create a effective policy for society?” Held in BanjalukaRound table titled “Improving the taxation system for tobacco products in Bosnia and Herzegovina – how to create a effective policy for society?” was held on 15.11.2018. in Banja Luka. The aim of the roundtable was to present results of the research project “Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low and Middle Income Countries” for Bosnia and Herzegovina facilitating discussion on potential systemic changes in tobacco taxation.

The roundtable was attended by a total of 16 participants from 8 different institutions. Beside the representatives of the research team of the Faculty of Political Sciences and the Faculty of Economics at the University of Banja Luka as project partners from B&H, the round table was attended by representatives of the Institute of Economic Sciences from Belgrade as the main project coordinator, representatives of the Ministry of Finance RS, The World Bank in BiH, Ministry of Health RS, Ministry of Trade RS and Indirect taxation authority of Bosnia and Herzegovina.

The round table was opened by Duško Bodroža from the Institute of Economic Sciences from Belgrade, who presented the main project objectives, activities performed in the region and it’s goals for 2018. Research results were presented by Saša Petković, coordinator of the research activities in B&H. Petkovic summarized the results and policy recommendations, explaining the specific measures that could lead to a more optimal taxation policy for the society in BiH. Borislav Vukojević, project leader for BiH, briefly presented the results of qualitative research conducted through focus groups organized in 6 cities across BiH. Presentations were followed by discussion that was very constructive and useful for all participants helping the project team to enhance policy relevance of the performed research. Improving Tobacco Tax Policies in BiH Policy Brief document you might download here.

Improving the taxation system for tobacco products in Bosnia and Herzegovina – how to create a effective policy for society?

The discussion ended by summarizing the main project findings and policy recommendations:

 1. The increase of the excises has positive results for the society, but it is necessary to insist on the synergistic effects with other policies and measures related to tobacco control;
 2. More scientific research is needed to deal with topics related to costs of treating diseases that are associated with harmful effects of smoking;
 3. The BiH Indirect Taxation Authority is responsible for collection of excise duties, therefore it is necessary to adopt better policies and improve coordination in both the entity and state level;
 4. In case of undeveloped institutions, increase of the price of cigarettes might lead to the growth of the black market, but this should be investigated as a separate topic;
 5. Project should particularly focus on young people who are potential smokers, and revised taxation policy should take into account potential effects on this population;
 6. Tobacco taxation in B&H has been led under specific circumstances characterized by complex administrative procedures in which some routine decisions cannot be easily adopted, having implications on the success of tobacco control.

GEM projekat ponovo u Bosni i Hercegovini – CPME dio projektnog timaNajveći svjetski akademski istraživački projekt iz oblasti preduzetništva – Globalni monitor poduzetništva (GEM) ponovo će biti proveden u 2017. godini u Bosni i Hercegovini. Tako će Bosna i Hercegovina i ove godine biti dio svjetske zajednice GEM istraživača i naći se u svjetskom GEM izvještaju sa pokazateljima o stanju preduzetništva sa još preko 70 zemalja iz cijelog svijeta.

Pored Centra za razvoj preduzetništva iz Tuzle http://www.cerpod-tuzla.org/index.php/bs/ , kao nosioca GEM licence za BiH, implementaciji projekta u 2017. godini pridružili su se i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru (www.ef.sve-mo.ba) i Centar za projektni menadžment i preduzetništvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (CPME) (http://www.cpme.ef.unibl.org/). Članove GEM tima BiH ove godine čine eminentni profesori i istraživači iz oblasti poduzetništva u BiH, a detalje o GEM timu BiH moguće je pogledati na http://cerpod-tuzla.org/index.php/bs/gem/gem-tim.

Svrha GEM-a je da istraži i procijeni ulogu preduzetništva u ekonomskom rastu države. S obzirom da GEM posmatra preduzetništvo na nivou pojedinca i u nekoliko faza, to omogućava sveobuhvatnije razumijevanje poslovnih aktivnosti u poređenju sa mjerama koje se baziraju na broju registrovanih biznisa (tj. GEM bilježi i neformalne i formalne poslovne aktivnosti koje obuhvataju i preduzeća u procesu pokretanja, kao i ona koja su već pokrenuta i etablirana preduzeća). GEM djeluje u skladu sa sljedećim ciljevima:

 1. Omogućiti poređenje nivoa preduzetničke aktivnosti u različitim zemljama;
 2. Otkriti u kojem obimu preduzetnička aktivnost utiče na ekonomski rast pojedinih zemalja;
 3. Identifikovati faktore koji potiču i/ili ometaju nastanak i razvoj preduzetničke aktivnosti;
 4. Uticati na fomulisanje efektivnih i ciljanih politika usmjerenih na podsticanje preduzetništva.

Implementiranje istraživanja prema GEM metodologiji u BiH će se dešavati u periodu maj – juli 2017. godine, a publikacija svjetskog GEM izvještaja očekuje se u januaru 2018. godine. Detaljniji uvid u stanje preduzetništva u BiH baziran na relevantnim naučnim pokazateljima će biti dat u BiH GEM izvještaju za 2017. godinu čije se izdavanje očekuje na proljeće 2018. godine. Ranije BiH GEM izvještaje moguće je pronaći na http://cerpod-tuzla.org/index.php/bs/gem/gem-izvjestaji

EnglishSerbia