Kratak pregled pravila citiranja iz APA Priručnika za publikovanje - 7. izdanje

„Kratak pregled pravila citiranja iz APA Priručnika za publikovanje - 7. izdanje“, možete preuzeti ovdje.

Univerzitet u Banjoj Luci nagradio istraživače sa Ekonomskog fakulteta

Istraživački tim Centra za projektni menadžment i preduzetništvo Ekonomskog fakulteta (CPME) u sastavu prof. dr Dragana Gligorić, prof. dr Saša Petković i prof. dr Jovo Ateljević, u saradnji sa mr Anđelom Pepić, rukovoditeljkom Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija UNIBL i mr Borislavom Vukojevićem, istraživačem sa Fakulteta političkih nauka, kao rezultat naučnoistraživačkog rada na projektu “Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom” (eng. “Accelerating Progress on Tobacco Taxes in Low-and Middle Income countries“, objavili su početkom 2020. godine originalni naučni rad pod nazivom „Price elasticity of de­mand for cigarettes in Bosnia and Herzegovina: micro data analysis“. Rad je objavljen u Tobacco Control, https://tobaccocontrol.bmj.com/pages/about/, vrhunskom međunarodnom časopisu sa trenutnim uticajnim faktorom 7.55 u 2021. godini. Radi se o medicinskom časopisu u vlasništvu BMJ – British Medical Journal iz Londona, Velika Britanija, koji se izdaje više od 180 godina. BMJ jedan je od četiri najcitiranija medicinska časopisa na svijetu sa uticajnim faktorom 27.6. Upravni odbor UNIBL donio je odluku 1.11.2021. godine da nagradi nastavnike i saradnike Univerziteta za objavljene radove u indeksiranim časopisima. Od 63 nagrađena rada, rad istraživačkog tima CPME je drugoplasirani (listu nagrađenih autora i autorki možete preuzeti sa https://www.unibl.org/sr/vesti/2021/11/donesene-odluke-o-novcanim-nagradama-nastavnicima-i-saradnicima).

Knjiga „Preduzetništvo i inovacije u digital­noj eri“

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 63. sjednici održanoj 28.01.2021. godine donio je odluku broj: 02/04-3.137-52/21 da se rukopis knjige pod nazivom: „Preduzetništvo i inovacije u digital­noj eri“ objavi kao univerzitetska nastavna literatura. Knjigu možete preuzeti ovdje.

Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje “Vodiča za poslovno planiranje. Praktični vodič za vježbe“

Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje “Vodiča za poslovno planiranje. Praktični vodič za vježbe“ u izdanju Centra za projektni menadžment i preduzetništvo CPME – Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet, možete preuzeti ovdje.

Stručna studija "Uticaj specijalnih ekonomskih zona na privredni razvoj i preduzetništvo: model za Republiku Srpsku"

Stručna studija je rezultat naučnog projekta koji je implementirao projektni tim Centra za projektni menadžment i preduzetništvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Projekat je finansijski podržalo Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Vlade Republike Srpske, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske i Pavlović International Bank. Studiju možete preuzeti ovdje.

Naučna monografija “Laboratorija ideja. Od ideje do preduzetničkog poduhvata”

Naučna monografija “Laboratorija ideja. Od ideje do preduzetničkog poduhvata” je rezultat EU TEMPUS Projekta „Fostering students’ entrepreneurship and open innovation in university-industry collaboration – iDEA LAB“. Monografiju možete preuzeti ovdje.

6. interkatedarski skup katedri za menadžment zemalјa jugoistočne Evrope i naučna konferencija – 07‑08.10.2016. godine

Zbornik radova sa 6. interkatedarskog skupa možete preuzeti ovdje.

EnglishSerbia