CPME sa svojim timom profesora, viših asistenata i najboljih studenata permanentno radi istraživanja iz oblasti menadžmenta, preduzetništva, marketinga, međunarodne ekonomije i drugih oblasti ekonomije, kao i razne analize u profitnim, neprofitnim i vladinim organizacijama.

Rezultate istraživanja objavljujemo u vodećim nacionalnim i međunarodnim indeksiranim časopisima, a znanje stečeno u kontinuiranom obrazovanju i iz empirijskih studija primjenjujemo i u rješavanju konkretnih problema i izazova u realnom sektoru.
EnglishSerbia