Studentkinjama i studentima Ekonomskog fakulteta sva tri ciklusa studija koji žele da pokrenu vlastiti biznis, u saradnji sa partnerskim institucijama Univerzitetskim preduzetničkim centrom i Inovacionim centrom Banja Luka, pružićemo mentorske usluge uz mogućnost “nastanjivanja” u poslovnim inkubatorima.

Studentski tim sertifikovanih trenera pružaće podršku studentima koji se odluče da pokrenu vlastite biznise iz oblasti projektnog menadžmenta i razvoja poslovnih aktivnosti kroz treninge i izradu poslovnih planova.
EnglishSerbia