Umrežavanje sa poslovnim partnerima

CPME i Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci su umreženi sa velikim brojem institucija iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Njemačke, Velike Britanije, Holandije, Portugalije. Više informacija možete pronaći OVDJE.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci u maju 2015. godine postao je partner u AMADEUS mreži, najstarijoj i najuspješnijoj mreži univerziteta u oblasti ekonomije u okviru CEEPUS programa razmjene (počev od akademske 2015/2016. godine.

Pored toga, Ekonomski fakultet je član CESEENET mreže (Central and South-East European PhD Network), čija je svrha promocija i olakšavanje saradnje između Univerziteta Centralne i Jugoistočne Evrope koji organizuju doktorske studije iz oblasti ekonomije i poslovanja s cilјem pobolјšanja kvaliteta studijskih programa. Univerzitet u Banjoj Luci, a time i Ekonomski fakultet član je i mreže ASECU (Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region).
EnglishSerbia